Гаранционни условия

Muziker осигурява 36-месечна гаранция за нови музикални инструменти и озвучителна техника при покупка от физически лица. При покупка на юридическо лице гаранцията е съкратена в рамките на 1 година. Гаранционният срок на нови аксесоари за музикални инструменти и други продукти ще бъде 24 месеца, в съответствие със законовите разпоредби. В случая на някои консумативи ( кожа за барабани и палки, струни и електронни лампи и т.н.), чиято очакваната продължителност на живот е 90 дни, само производствените и материални дефекти се разглеждат по време на гаранционния срок за валидно основание за възстановяване на парите или подмяна.

 

Продължаване на гаранцията

По време на удължения гаранционен период (извън регламентираните 24 месеца) Muziker оторизиран сервизен център си запазва правото да променя някои аспекти на гаранцията. Например, промените на 30-дневния период, ремонт безплатен продукт за "неопределен" (период на безплатен ремонт е предмет на отделни споразумения между центъра за обслужване и клиента, като се вземе предвид времето, необходимо, за да се осигури оргиналната резервна част, необходима за ремонта ).
Въпреки тази корекция, Muziker сервизен център се ангажира да извърши ремонта, без неоправдано забавяне.
Можете да предявите иск за обезщетение за вреди, причинени от продължително забавяне в случаите, когато може да се докаже, че закъснението е причинено умишлено, или поради груба небрежност от страна на сервизния център.
Ако размяната на продукти се извършва по време на 12-месечния гаранционен период (след 24-месечно задължителния гаранционен период), клиентът няма автоматично право на още един период на  36-месечна гаранция. Гаранционният срок важи при подмяната на един продукт за друг продук

Специални категории

Чинелите попадат в специална категория продукти, поради естеството на материала и начина на употреба,тъй като са обект на физическо износване. Следователно тези продукти имат само 24-месечна гаранция. При обработката на иск, Muziker сервизен център ще извършва експертна оценка на продукта, като се вземат предвид признаците на износване от нормална употреба, както и изключване на отговорност за дефекти, дължащи се на механични повреди, причинени от удар с интензивност, надвишаваща степента на механична устойчивост на материала. Специална категория с 24 месеца гаранция са продукти, които са подложени на естествено износване (като чинели, копчета, лостове, клапи, гумени подложки и т.н.) при употреба. Muziker ще разгледа не само степента на естествено износване на материала, но и възможностите за механично ударно увреждане, с интензитет над нивото на механична устойчивост на материала. В тези случай Muziker може да предложи на клиента, по договаряне, ремонт за сметка на клиента за преференциална цена.

Гаранционна карта

Всеки продукт, закупен онлайн идва с електронна фактура (или квитанция за покупка при покупка в магазин) която служи и като гаранционна карта. Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката и се удължава с периода, през който продуктът е в процес на ремонт-гаранция.

Прекратяване на гаранцията

  • механични повреди на стоките, причинени от небрежност или неправилна употреба на стоките от купувача
  • използване на стоките в неподходящи условия от страна на купувача
  • неправилен монтаж, употреба или злоупотреба от страна на купувача

Дефекти или всякакви други вреди, причинени от неправилна употреба, непрофесионален монтаж, използването на неподходящи аксесоари или промени, направени с оригиналните части от клиента или трето лице не се покриват от гаранцията. Оторизираният гаранционен срок не важи и ако дефектът е бил причинен от механична повреда на продукта, работа в неподходящи условия (прашни, влажни помещения, използването на химически агресивни средства, силни магнитни полета, и т.н.).Тази гаранция не важи и за дефекти, причинени от природни бедствия или от неадекватно захранващо напрежение. Естественото износване на продуктите също се изключва от гаранцията.

разопаковани продукти

Продавачът предлага в своя магазин сключване на договор за покупка и на разопаковани продукти. Pазопаковани продукти са стоки, които не са опаковани, с повредена опаковка, върнати използвани стоки или повредени стоки. B- stock продуктите не могат да бъдат върнати, заменени за нови или да бъдат подменени.
Рекламацията на разопаковани продукти се покрива адекватно от разпоредбите за предявяване нарекламация, освен ако не е посочено друго в този раздел.
Pазопаковани продуктите не могат да бъдат заявени за рекламация поради „дефект" или  друга причина, поради която са били продадени на намалена цена.

© 2004-2019 Muziker | Гаранционни условия
Logo muziker
Не пропускайте страхотните сделки. Активирайте известията си.
Включете