cookies
Имаме най-добрите "cookies" и не не е страх да ги използваме
Приемете всички бисквитки

Страх от провал? Отърви се от него едно, две три!

Случайността има лошо чувство за хумор. Гаранционният период на продукта току-що е изтекъл и стоките веднага са спрели да работят. Колко досадно! Какво правиш сега?
С разширена гаранция, ние ти предоставяме по-дълга защита срещу нежелана повреда.
Можете да активираш това удължаване на гаранцията за една, две или дори три години.

+ 1 година
+ 2 години
+ 3 години

Нормалната гаранция е изтекла а ти не си избрал удължена гаранция.
Практически пример:

Продуктът не работи правилно или е напълно дефектен. За съжаление трябва да отхвърлим жалбата. Всички по-нататъшни ремонти ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ КЛИЕНТА.
Нормалната гаранция е изтекла но имате активирана разширена гаранция.
Практически пример:

Продуктът не работи правилно или е напълно дефектен. Ние ще ремонтираме или заменим продукта. РЕМОНТЪТ ЩЕ БЪДЕ ПЛАТЕН ОТ MUZIKER. Ако продуктът не може да бъде ремонтиран или заменен, ЩЕ ВЪЗВЪРНЕМ ОСТАВАЩАТА СТОЙНОСТ НА СТОКИТЕ.

Как да го направим?

  • Активирай 1, 2 или 3 години удължаване на гаранцията в твоята кошница.
  • Цената в кошницата ще бъде автоматично преизчислена и коригирана за активираната услуга.
  • Фактурата служи като доказателство за удължена гаранция.

За същите дефекти и неизправности на продукта, както в случая със стандартната гаранция.
За консумативи, нетрайни стоки, разопаковани, използвани или повредени стоки или за подобни дефекти, които не бихме разпознали дори при стандартната гаранция (например: дефекти, причинени от непрофесионално боравене, мълния, компютърен вирус, неправилно боравене, промяна на оригинални части на продукта и т.н.).
Ще осигурим безплатен ремонт на продукта. Ако продуктът има непоправим дефект и ремонтът не е възможен, ние ще ти позволим да върнеш стоките и да ти изплатим остатъчната стойност на стоките под формата на финансов ваучер за следващата ви покупка. Остатъчната стойност е покупната цена на продукта, намалена с 1% за всеки месец употреба. Срокът за обработване на рекламация може да бъде по-дълъг от 30 дни в случай на по-изискателна диагностика или ремонт.
Да, може. По закон юридическото лице има право само на съкратен 12-месечен стандартен гаранционен срок. Той може да бъде удължен с 1, 2 или 3 години, като по този начин се получават 2, 3 или 4 години общ гаранционен период.
Ако върнеш стоката с активирана удължена гаранция, ние ще върнем пълната стойност на покупката: покупната цена на стоката + доставка + покупната цена на разширената гаранция.
Ако претендираш за дефект на продукта по време на законоустановения гаранционен период (т.е. ако разширената гаранция все още не е започнала) и ние ремонтираме заявената стока, удължената гаранция продължава нормално.
Ако ти предоставим подмяна на продукт, твоята разширена гаранция, разбира се, ще се отнася и за новия продукт.
Ако се откажеш от договора в съответствие с нашите гаранционни условия като част от рекламация по време на 24-месечната законова гаранция, ние ще възстановим покупната цена на продукта и покупната цена на разширената гаранция.
Подаването на рекламация е много просто. Няма излишни документи или телефонни разговори. Просто попълни няколко полета на нашата уеб страница. Тук ще намериш как.

MUZIKER CLUB

Освен това ще предоставим безплатно на членовете на Muziker Club още една година удължена гаранция.

Logo muziker
Не пропускайте страхотните сделки. Активирайте известията си.
Включете