native_instruments

Условия за ползване на MUZIKER CLUB

These Terms and Conditions regulate the membership of the MUZIKER CLUB (hereinafter referred to as the “Club”) and relations between Muziker, a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section Sa, File no. 3337 / B, IČO: 35840773, DIČ: 2021680991, as an operator on the one hand (hereinafter referred to as the "operator") and a customer who obtains the use of the club services (hereinafter referred to as "club member" or "member") on the other; and form an integral part of the General Terms and Conditions of the Operator.

MUZIKER CLUB

Системата за лоялност на клиентите на MUZIKER CLUB е система от предимства за клиентите на Muziker. Предимствата на системата за лоялност могат да се използват във всички бизнес операции на Muziker (в E-shop и в магазините).

Членство

Всяко лице, което има карта за лоялност, която получава след успешно регистриране на членството си по електронна поща, може да стане член на MUZIKER CLUB. Членството се установява за неопределен период от време като част от регистрацията на клиента в уебсайта на оператора или в една от бизнес операциите на компанията на оператора. В случай на несъгласие с членството в регистрацията за клиентски акаунт на уебсайта на Muziker, a.s. клиентът отбелязва съответния вариант на несъгласие с членството и регистрацията на клиентската сметка също ще се извърши без регистрация на членството в клуба. Членството изтича с анулиране на регистрацията или със съзнателно прекратяване от член или оператор. Операторът си запазва правото да прекрати членството, ако клиента е злоупотребил с правилата на клуба или има основание да подозира, че той използва клуба в нарушение на приложимия закон или нарушава правата на трети страни, за престъпна дейност или ако акаунта на клиента се използва се от различно от регистрираното лице. Прекратяването на членството води до неотменима загуба на всички неизползвани налични и запазени точки и деактивиране на картата за лоялност на члена. Членството в клуба, картата за лоялност и клубните обезщетения не могат да се прехвърлят. Регистрация за членство в ретроактивен клуб или искане на обезщетения със задна дата не е разрешено. Картата за лоялност не се продава отделно.

III. Покупки с отстъпка за спечелените точки

По време на покупката член на клуба печели съответния брой точки, които принадлежат към всеки артикул. Спечелените точки представляват финансовия кредит, който може да бъде възстановен за бъдещи покупки съгласно правилата на настоящите общи условия. Съответният брой точки, които можете да получите чрез покупка, се вижда при описанието на продукта в каталога, както и в кошницата на електрония ни магазин.
Предпоставките за печелене на точки при закупуване на стоки от разстояние (продажба чрез Интернет) са членството в клуба, притежаване на клубната карта за лоялност, регистрация на клиентския акаунт на уебсайта www.muziker.bg, реализация на покупката в държавата влизане в акаунта на клиента и положителна стойност на точките, публикувани в подробности за артикула в продуктовия каталог на www.muziker.bg. Не е възможно да използвате точки от Musicker CLub и да печелите точки от Muziker Club в рамките на една и съща поръчка.
Предпоставката за печелене на точки при покупки в някой от така наречените физически магазини на оператора са членството в клуба, доказателство за собственост върху картата за лоялност - eмейл адрес, свързан със собствеността на клубната карта), регистрация на клиентския акаунт на уебсайта www.muziker.bg и положителна точка, публикувана на подробности за съответния продукт в продуктовия каталог на www.muziker.bg.
Когато пазарувате в онлайн магазин, спечелените точки ще бъдат кредитирани на члена на клуба и ще станат достъпни само след период на теглене от 30 дни след като плащането за поръчката е кредитирано по сметките на оператора. В случай, че члена се е абонирал за допълнителна услуга, за да предостави удължен период за правото на отказ, без да посочва причина за още 30 или 60 дни, те ще бъдат кредитирани и ще станат точки за член на клуба, достъпна за използване само след период от 90 дни, съответно. За покупки в някой от магазините точките, спечелени от члена на клуба, ще бъдат кредитирани и ще станат достъпни веднага след покупката (за покупка на вноски и фактури, но точките стават достъпни само след 30 дни от кредитирането на сметката на оператора). Настоящият брой налични точки ще бъде показан на члена на клуба в активно състояние за вход в акаунта на клиента му или при закупуване в някой от магазините на касата за извършената покупка, или служителите на отдела за обслужване на клиенти ще предоставят тази информация при поискване , Ако член на клуба не направи нова покупка в рамките на 6 месеца от последната покупка, общата стойност на наличните му точки ще бъде намалена с 50%.
Когато прави покупка, член на клуба може да избере колко от наличните си точки ще използва, за да плати за покупката. Избраният брой точки ще бъде под формата на намаление на общата сума на пазарската количка. Когато се използва, стойността от 100 точки съответства на 2 BGN. Ще използваме текущия курс на конверсия, за да конвертираме валутата ви. Изкупването на точки може да се използва до 100% от стойността на стоките.
Използването (използването) на точки е възможно само за покупка, направена в интернет магазина на оператора; не във физическите магазини на оператора.

Extended 30-day withdrawal period (return of goods without giving a reason)

A club member is entitled to an extended 30-day withdrawal period beyond the statutory 14-day period set by law. During this extended period he may exercise his right to return the goods without giving any reason. However, this right applies only to undamaged goods in the original packaging. If the operator's inspection does not reveal any discrepancy in the condition of the returned goods against these conditions, the operator shall provide the club member with a financial voucher equal to the price of the goods stated on the sales document, which the club member may use solely to purchase additional goods. Withdrawal from the contract during the extended period is excluded for those types of goods, which are in this context specified in the relevant exclusion provisions in the section on the right of withdrawal in the operator's business conditions.

Удължена 3-годишна гаранция за стоките

Членство в клиентския клуб за прилагане на удължена 3-годишна гаранция за нови стоки от асортимента на оператора. Това право не се прилага за консумативи, малки консумативи, бързоразвалящи се стоки или нови стоки, които са произведени при специфични условия на производителя или доставчика на условия за гаранция. В случай на по-сложна техническа диагностика или ремонт на стоки, срокът за обработка на рекламацията на продукта може да бъде по-дълъг от 30 дни. Ако по време на удължения гаранционен срок се появи дефект на продукта, който може да бъде отстранен и дефектът не е изключен от гаранцията, операторът ще отстрани дефекта за своя сметка. Ако по време на удължения гаранционен срок се установи дефект на продукта, който не може да бъде отстранен, операторът няма да върне пълната покупна цена на члена на клуба, но ще предостави гаранцията, като издаде ваучер на остатъчната стойност на рекламацията стоки. Този ваучер е единствено за закупуване на други стоки. Други разпоредби на Общите условия на гаранцията не се признават.

    VI. Покупки със специални отстъпки за избрани продукти и услуги

Клубът има възможност да закупи избрани продукти и услуги с ексклузивно ценово предимство.

    VII. Заключителни разпоредби

Членът на клуба, регистриран като юридическо лице в клуба, няма право да се възползва от удължената 3-годишна гаранция за стоки и 30-дневния срок за отказ (връщане на стоки без посочване на причина).
При отказ от договора членът на клуба не е купувач с по-висока финансова стойност от посочената в документа за продажба, тоест той няма право на осребрени точки в парична или непарична форма. Резервираните точки, спечелени за закупуване на стоки, върнати от член на клуба в рамките на 30 дни след теглене, ще бъдат безвъзвратно приспаднати от салдото на резервираните им точки.
Текущият списък на предимствата е публикуван на уебсайта на оператора. Минималният обхват на обезщетенията е посочен в тези общи условия. Членът на клуба признава, че списъкът на предимствата може да се променя с течение на времето.
Операторът не носи отговорност за ограничаване на използването на клуба по причини от страна на трети страни (като бизнес партньора на оператора), поради причините, възникнали в бъдеще и / или действия на оператора. Операторът временно преустановява използването на клуба, без такова спиране да се счита за нарушение на задължението на оператора, от съображения за безопасност, непреодолима сила (обстоятелства извън контрола на оператора, които не могат да бъдат засегнати от оператора), решения на компетентния публичен орган, за извършване на ремонти и работа, необходима за експлоатацията, ревизията или поддръжката на техническо оборудване, което позволява на клуба да работи. Операторът информира члена на клуба за спирането на клуба чрез известие, публикувано на уебсайта www.muziker.com.
Операторът не носи отговорност за щети, причинени от картата за лоялност на члена на клуба.
Операторът си запазва правото да променя тези правила.
Тези условия са валидни и в сила от 22.9.2019 г.
© 2004-2020 Muziker | Условия за ползване Muziker Club
Logo muziker
Не пропускайте страхотните сделки. Активирайте известията си.
Включете