cookies
Имаме най-добрите "cookies" и не не е страх да ги използваме
Приемете всички бисквитки

Законно право на отказ

Имате право да се откажете от договора, без да посочвате причина в рамките на 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни от датата, на която вие или третата страна, посочена от вас (различна от превозвача), сте получили стоките.

Удължен период за право на отказ за членове на Muziker Club 

Потребител, който също е член на Muziker Club, има право на удължен 30-дневен срок за изтегляне извън обичайния 14-дневен период, определен от закона. През този продължителен период той може да упражни правото си да върне стоките, без да посочва причина. Това право обаче важи само за неповредени стоки в оригиналната опаковка. Ако проверката на оператора не открие несъответствие на състоянието на върнатите стоки спрямо тези условия, операторът предоставя на члена на клуба ваучер, равен на цената на стоките, посочени в документа за продажба, който членът на клуба може да използва изключително и само за закупуване на други стоки. Оттеглянето от договора през удължения период се изключва за тези видове стоки, които в този контекст са посочени в съответните разпоредби относно изключенията в тези условия. Правото на удължен 30-дневен срок за отказ се предоставя само на потребителя, който е член на Muziker Club и не е юридическо лице.


Как да се откажа от договора за покупка?

Най-лесният начин е да влезете в клиентския си акаунт, кликнете върху оттегляне и Искам да създам заявка за оттегляне. Като влязъл в системата клиент ще трябва да попълните само много малък обем данни, а голямото предимство е, че всичко останало, което имате ще е предварително попълнено.

Ако не сте регистриран при нас като клиент, можете да използвате формата.

Веднага след попълването на формуляра, ще получите потвърждение, което можете да разпечатате и да го прикачите към пакета. Приложеният формуляр ще ни помогне да уредим бързо вашия заявка.




Законово право на отказ - Потребител 

Потребителят има право да се откаже от договор от разстояние. Потребителят означава физическо лице.

Законно право на отказ - Фирма 

Купувач, който не е потребител (т.е. купувач, който е юридическо лице) няма право да се откаже от договора за покупка.

Износени, замърсени, непълни или употребявани стоки 

Стоките могат да бъдат използвани за определяне на техния характер и характеристики; Но не трябва да има видимо износване. Необходимо е да помислим за разходите, които ще имаме, за да върнем стоките в първоначалното им състояние. Купувачът е длъжен да възстанови на продавача разходите, свързани с възстановяването на стоките и щетите, причинени на стоките (напр. непълно съдържание, износени или замърсени стоки и др.). Ще избегнете начисляването на тези такси, ако върнете стоките в първоначалното им състояние (почистване, завършване, правилно опаковане и т.н.). В случай на стоки (напр. Струни, лампи, кожи за барабани, почистващи препарати, палки за барабани, софтуер и др.). Oттеглянето може да се приложи само ако купувачът достави стоки, опаковани в оригиналната опаковка непокътнати, ненарушени, без следи от употреба, незамърсени и неизползвани.

В случай на отказ, трябва да ни уведомите, като изпратите ясно изявление за намерението си да се оттеглите.

Препоръчителни начини да изразите намерението си да се откажете от договора можете да намерите на този уебсайт.


Моля, разпечатайте попълнения формуляр и го прикачете към върнатите стоки, в противен случай вашата пратка може да не бъде идентифицирана правилно. 
В случай на упражняване на правото на отказ, счита се за достатъчно да се предостави информация за упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Стоките, заедно с попълнен формуляр за отказ, моля изпратете на следния адрес:


Muziker (Return)
P3 Logistic park
Hala 2
900 55 Lozorno
Словакия / Slovakia

Клиентът е длъжен да изпрати стоките обратно до нас незабавно, но при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който ни информира за оттеглянето си от този договор.

Последствията от оттеглянето

Ако клиентът се откаже от този договор, ние (Muziker) трябва да възстановим всички плащания, които сме получили от клиента, без забавяне и не по-късно от 14 дни след деня, в който получим известието за оттегляне на клиента от този договор. Освен в случай, че клиента е направил допълнителни разходи относно доставката (с изключение на допълнителни разходи, направени при избора на метод за доставка, различен от най-удобните, стандартни методи, които предлагаме).


Връщане

Ако клиентът се откаже от този договор, ние (Muziker) трябва да възстановим всички плащания, които сме получили от клиента, без забавяне и не по-късно от 14 дни след деня, в който получим известието за оттегляне на клиента от този договор. Ние може да откажем възстановяването, докато не получим върнатите стоки или докато клиентът не ни представи доказателство, че той / тя е върнал(а) стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
Освен ако не е уговорено друго, ние ще използваме същия метод на плащане който е използвал клиента при първоначалната сделка, за да му възстановим сумата, освен в случайте на наложен платеж, когато можем да възстановим сумата само и единствено с банков превод. При никакви обстоятелства Muziker няма право да таксува клиента за това възстановяване.
Не е възможно връщането на плащането чрез пощенски превод или в брой.
Периодът на отстъпване от договора след законоустановения срок от 14 дни (напр. потребители, които са членове на Muziker Club или потребители, закупили опцията за разширено връщане) отговарящ на нашите правила за връщане (артикулът е в оригиналната опаковка неповреден ...) връщаме възстановяване обратно стойността на поръчката под формата на ваучер, с който можете да закупите други стоки от Muziker.Периодът на отстъпване от договора след законоустановения срок от 14 дни (напр. потребители, които са членове на Muziker Club или потребители, закупили опцията за разширено връщане) отговарящ на нашите правила за връщане (артикулът е в оригиналната опаковка неповреден ...) връщаме възстановяване обратно стойността на поръчката под формата на ваучер, с който можете да закупите други стоки от Muziker.
Вие никога няма да бъдете таксувани за възстановяването на сумата.


Подаръци и бонуси

Ако сте получили подарък или бонус заедно със стоките, договорът за подарък за такъв подарък губи ефективност при отказ от договора и се изисква да върнете предоставения подарък или бонус заедно със стоките.


Връщане на транспортните разходи

Вие си заплащате пълната цена за доставка на стоките, дори ако стоките не могат да бъдат върнати със стандартна доставка.
Отговорност на клиента е да организира връщането на пратката обратно към Muziker.

Правото на отказ не възниква в следните случаи: 

  • договори за доставка на стоки, които са производени по индивидуален избор или по определени изисквания от страна на потребителя;
  • разпоредбите на чл. 50 – 56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора при покупки на запечатани стоки, които не са подходящи, за да бъдат върнати поради причини, свързани с хигиената и защита на здравето (например слушалки - In-Ear, мундщуци за духови и медни инструменти,устни хармоники,флейти), ако тяхната опаковка е била отстранена слeд доставката;
  • договори за доставка на стоки, които са персонализирани за нуждата на клиента стоки (кабели, продавани на метър, вериги продавани на метър, и т.н.);
  • договори за доставка на аудио или видео записи или компютърен софтуер в запечатан пакет, при условие че уплатнението на опаковката при доставката е било нарушено;
  • договори за доставка на литература (книги, списания, ноти, табулатури);
  • продажба на стоки, която може да бъде поради своето естество, неразделно смесена с други стоки след доставката;
  • продажба на стоки, направени в съответствие със специфичните изисквания на потребителя, стоки по поръчка или стоки, предназначени специално за един потребител.

Клиентът е отговорен за поддържането на стоката в безопасна среда защитена от замърсяване или увреждане. Ако е възможно, моля върнете стоката в оригиналната опаковка, с всички аксесоари и компоненти на продукта. Клиентът може да използва защитната транспорт опаковка.

Ако оригиналната опаковка, вече не е на разположение трябва да опаковате стоката по начин, който ще осигури достатъчна защита за да не бъде повредена по време на транспортирането. В противен случай, разходите по обещетението и транспорта остават за сметка на клиента. Това не засяга вашето законно право да се откажете от договора.

  

Оттегляне от договор на продавача 

Продавачът има право да се откаже от договора за покупка поради продажба на инвентара, липсата на стоката при производителя, вносителя или доставчика на стоките, договорени в Договора за покупка, прекратяване на производството или извършване на такива сериозни промени, които пречат на продавача, дори и с всички разумни усилия, да достави стоките на клиента в рамките на срока, определен в настоящите Общи условия или цената, посочена в онлайн магазина. Продавачът е длъжен незабавно да информира купувача за този факт и да върне вече внесения депозит за договорените в договора за покупка стоки в рамките на 14 дни след уведомяването за отказ от договора и то по същия начин, който потребителят е използва при плащането или превода си, или по посочена от него банкова сметка.

Оттегляне от договор за карти за подарък 

Клиентите могат да се откажат от покупката, извършена с помощта на Muziker Gift Card, и да върнат стоките. Клиентът ще получи кредит за магазина в стойността на използваната карта за подарък, която може да бъде използвана за бъдещи покупки в електронния магазин на Muziker. Останалата част от сумата ще бъде възстановена чрез начина на плащане, използван за извършване на покупката.

Осигуряване на стоки срещу транспорт

Моля, опитайте се да защитите стоките от повреди и замърсяване (напр. с помощта на използване на подходящ пълнеж). 

 Моля, изпратете ни стоките обратно в оригиналната опаковка, заедно с попълнения формуляр, пълни аксесоари и всички части на опаковката. Винаги разглобявайте стоките. 

Ако е необходимо, използвайте защитни транспортни опаковки, за да върнете стоките.   Ако вече не притежавате оригиналната опаковка, моля използвайте подходяща опаковка, за да осигурите адекватна защита на стоките срещу повреди по време на транзит и да избегнете искане на щети поради недостатъчна опаковка. Ако доставите стоките за нас поотделно, вие носите отговорност за състоянието, при което стоките пристигат (включително всички щети, причинени по време на транспортиране) и всяка претенция за щети трябва да бъде предявена индивидуално срещу превозвача.

Logo muziker
Не пропускайте страхотните сделки. Активирайте известията си.
Включете