cookies
Имаме най-добрите "cookies" и не не е страх да ги използваме
Приемете всички бисквитки

Philips Sonicare 6100 ProtectiveClean with Sanitizer HX6870/57 Black

Toothbrushes | Код на продукта: 2101596 | ID: 353198

Philips Sonicare 6100 ProtectiveClean with Sanitizer HX6870/57 Black

Philips Sonicare 6100 ProtectiveClean with Sanitizer HX6870/57 Black

По-бели зъби. Направете го нежно.

 • Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.

Избелва зъбите само за 1 седмица.

 • Вграден сензор за натиск
 • 3 режима, 3 интензитети
 • 2 x BrushSync функции
 • Калъф за пътуване

Избелва зъбите само за една седмица

 • Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята най-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.

Три режима, три настройки на интензивност

 • Тази четка за зъби ви позволява да персонализирате своето миене на зъби с избор от три режима и три степени на интензивност. Режимът Clean е стандартен за ненадминато почистване. White е идеалният режим за отстраняване на повърхностни петна. А режимът Gum Care добавя една допълнителна минута на миене на зъбите с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате своите венци. Трите степени на интензивност ви позволяват да превключвате последователността от ""по-висока"" и ""по-ниска"" за изравняване на степените на интензивност отляво надясно.

Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

 • Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

 • Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Уведомява ви, ако натискате прекалено силно

 • Вие може да не забележите, ако натискате прекалено силно, но четката за зъби ще забележи. Ако започнете да натискате венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.

Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

 • Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява сдвояване на смарт режим и смарт напомняния за смяна.

Главите на четката избират оптималния режим и интензивност

 • Чудите се кой режим и интензивност да използвате? Не се чудете повече. Сдвояването с режим BrushSync казва на интелигентната ви дръжка коя глава на интелигентната четка използвате. Така че, ако например поставите глава на четка за грижа за венците, вашата четка за зъби избира оптималния режим и интензитет за вашите венци. Всичко, което трябва да направите е да натиснете бутона за мощност.

Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

 • Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.

Насърчаване за внимателно миене

 • Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

Улеснява вашето пътуване

 • Нашият първокласен калъф за пътуване ви позволява да съхранявате четката за зъби хигиенично, докато нашата компактна основа за зареждане ви осигурява захранване, когато сте в движение. С едно пълно зареждане получавате две седмици при редовно използване, но зарядното устройство е билет за по-продължителни пътувания.

Режими

 • Clean: За изключително ежедневно почистване
 • Gum Care: Нежно масажира венците
 • Бяло: Премахва повърхностните петна
 • 3 степени на интензивност
  • Ниски
  • Средно
  • Високо

Включени в комплекта

 • Дръжка: 1 ProtectiveClean
 • Глави за четка: 1 W2 Optimal White
 • Калъф за пътуване: 1
 • Зарядно устройство: 1
 • Уред за почистване с UV лъчи: 1

Сдвояване в режим BrushSync

 • G2 Optimal Gum Care: Сдвоява се в режим Gum Care
 • C2 Optimal Plaque Control: Сдвояване в режим Clean
 • W2 Optimal White: Сдвояване с режим White

Дизайн и покритие

 • Цвят: Черенo-сиво

Работни показатели при почистване

 • Скорост: До 62 000 движения на четката/мин
 • Лечебен ефект: 
  • Подобрява здравето на венците само за две седмици
  • Помага за намаляване на кариесите
 • Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите
 • Таймер: SmarTimer и Quadpacer

Технология с интелигентен сензор

 • Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката
 • Напомняне за смяна BrushSync
  • Винаги бъдете информирани кога да
  • смените главата на четката
 • Технология BrushSync
  • Свързва смарт дръжката и
  • главата на смарт четката

Лесна употреба

 • Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване
 • Разпознаване на главата на четка Синхронизира се в оптимален режим
 • Напомняне за замяна:
  • За да гарантира винаги най-добри резултати
  • иконата за напомняне светва
 • Индикатор за батерията: Светлинният индикатор показва състоянието на батерията
 • Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
 • Работа за 1 зареждане: До 2 седмици

Технически данни

 • Батерия: Акумулаторна
 • Тип батерия: Литиево-йонна
 • Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): До 2 седмици

Захранване

 • Напрежение: 110 – 220 V

Подробно описание на вашия език все още не е достъпно. Може би описанието на английски засега ще ви помогне.

Whiter teeth. Gently does it.

 • Feel the difference of a gentle clean with our Pressure Sensor while whitening your teeth in 1 week.

Whitens teeth in just 1 week.

 • Built-in pressure sensor
 • 3 modes, 3 intensities
 • 2 x BrushSync features
 • Travel case

 Whitens teeth in just one week

 • Click on the W2 Optimal White brush head to remove surface stains and reveal a whiter smile. With its densely packed central stain-removal bristles, it's clinically proven to whiten teeth in just one week.

Three modes, three intensity settings

 • This toothbrush allows you to customise your brushing with a choice of three modes and three intensities. Clean mode is standard for superior cleaning; White is the ideal mode for removing surface stains; and the Gum Care mode adds an extra minute of reduced-power brushing, so you can gently massage your gums. Three intensities allow you to switch the order of "higher" and "lower" to align with the intensities from left to right. 

Safe and gentle on sensitive areas, orthodontics and dental work

 • You can be sure of a safe brushing experience: our sonic technology is suitable for use with braces, fillings, crowns and veneers, and helps prevent cavities and improve gum health. 

Philips Sonicare's advanced sonic technology

 • Philips Sonicare's advanced sonic technology pulses water between your teeth, and its brush strokes break plaque up and sweep it away for an exceptional daily clean. 

Lets you know when you're pressing too hard

 • You may not notice if you're brushing too hard, but your toothbrush will. If you start taking it out on your gums, the toothbrush will make a pulsing sound as a reminder to ease off on the pressure.

Connects smart brush handle and smart brush heads

 • A microchip-enabled technology that detects and synchronises the smart brush head with the smart handle. The smart handle and smart brush head pair is a powerful combination that enables Smart mode pairing and Smart replacement reminders.

Brush heads select the optimal mode and intensity

 • Wondering which mode and intensity you should use? Wonder no longer. BrushSync mode pairing tells your smart handle which smart brush head you're using. So, if you click on a gum care brush head, for example, your toothbrush knows to select the optimal mode and intensity for your gums. All you need to do is to press the power button.

Always know when to replace your brush heads

 • All brush heads wear out over time. But our BrushSync technology tracks how long you've been using your brush head for, and how hard you've been brushing. When it's time to replace it, a light on your handle and a short beep will let you know. That way, you can be sure your brush head is doing a good job.

Encouragement to brush thoroughly

 • Our QuadPacer lets you know when you've spent just the right amount of time cleaning each part of your mouth, while our Smartimer tells you when you've brushed for the recommended two minutes.

Makes traveling easier for you

 • Our travel case lets you store your toothbrush hygienically, while our compact charging base keeps you topped up when you're on the go. You'll get two weeks of regular use from a single full charge, but the charger's perfect for longer trips.

Modes

 • Clean: For exceptional everyday cleaning
 • Gum Care: Gently massages gums
 • White: Removes surface stains
 • 3 intensities: 
  • Low
  • Medium
  • High

Items included

 • Handle: 1 ProtectiveClean
 • Brush heads: 2 W2 Optimal White standard
 • Travel case: 1
 • Charger: 1

BrushSync Mode Pairing

 • C2 Optimal Plaque Control: Pairs with Clean mode
 • G2 Optimal Gum Care: Pairs with Gum Care mode
 • W2 Optimal White: Pairs with White mode

Design and finishing

 • Colour: Black Silver

Cleaning performance

 • Speed: Up to 62,000 brush movements/min
 • Health benefits:
  • Improves gum health in only two weeks
  • Helps reduce cavities
 • Pressure feedback: Vibrates handle to alert user
 • Timer: SmarTimer and Quadpacer

Smart sensor technology

 • Pressure sensor: Alerts when brushing too hard
 • BrushSync Replacement Reminder: Always know when to replace brush heads
 • BrushSync Technology: Connects smart handle and smart brush head

Ease of use

 • Handle compatibility: Easy click-on brush heads
 • Battery indicator: Light shows battery status
 • Handle: Slim ergonomic design
 • Brushing time: Up to 2 weeks

Technical specifications

 • Battery: Rechargeable
 • Battery type: Lithium ION
 • Operating time (full to empty): Up to 2 weeks

Power

 • Voltage: 110-220 V

Общ резултат, базиран на 0 потребителски мнения:

0

Притежавате ли Philips Sonicare 6100 ProtectiveClean with Sanitizer HX6870/57 Black ,или вече сте имали възможност да го пробвате?

Logo muziker
Не пропускайте страхотните сделки. Активирайте известията си.
Включете